சிதம்பரா கல்லூரி மைதான சுற்றுமதில் கட்டுவதில் மக்களின் கருத்து.

கம்பரெலியா அபிவிருத்தி திடத்தின் கீழ் சிதம்பரா, மகளிர் மற்றும் தொண்டைமானாறு பாடசாலை மைதான அபிவிருத்திக்கு 1 மில்லியன் ரூபா ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நிதியை மண் நிரவி வாய்க்கால் நிர்மாணித்தல் கட்டு அமைத்தல் போன்ற அடிப்படை மேம்பாட்டு பணிகளை சிதம்பரா பழையமாணவர் சங்கம் தகுந்த நேரத்தில் செயற்படுத்தவும் மைதானதினுள் நிறுவப்பட்டுள்ள சுனாமி கோபுரத்தை பின் நகர்த்த தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்குமாறு மக்கள் எழுத்து மூலம் வலய கல்வி பணிப்பாளருக்கு தெரிவித்துள்ளனர்.